பத்மஸ்ரீ மதிப்புறு முனைவர் டி.எம் .சௌந்தரராஜன் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் மாபெரும் பட்டிமன்றம் நடுவர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் .

பத்மஸ்ரீ மதிப்புறு  முனைவர் டி.எம் .சௌந்தரராஜன் முதலாம் ஆண்டு நினைவு தினம் மாபெரும்  பட்டிமன்றம் நடுவர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் . 

கருத்துகள்