உலக செவிலியர்கள் தினம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

உலக செவிலியர்கள் தினம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

வாழும் 
அன்னை தெரசாக்கள் 
செவிலியர்கள் !

மனிதநேயம் மிக்கவர்கள் 
மனித உயிர் காப்பவர்கள் 
செவிலியர்கள் !

நோயாளியின் நோய் 
நீக்கும் நேயர்கள் 
செவிலியர்கள் !

தன்னைத்  தேய்த்து 
வாசம் தரும் சந்தனங்கள் 
செவிலியர்கள் !

தன்னை உருக்கி 
ஒளி தரும் மெழுகுகள் 
செவிலியர்கள் !

சங்கடப்படாத 
சாதனையாளர்கள் 
செவிலியர்கள் !

நொந்து கொள்ளாத 
நல்ல உள்ளங்கள் 
செவிலியர்கள் !

தூக்கம் தவிர்த்து 
காத்து நிற்பவர்கள்  
செவிலியர்கள் !

உடல் நலம் பெற 
ஓய்வின்றி உழைப்பவர்கள் 
செவிலியர்கள் !

தன்  உயிர் உருக்கி 
பிறர்  உயிர் காப்பவர்கள்  
செவிலியர்கள் !

இனிய சொல் சொல்பவர்கள் 
வன்சொல் சொல்லாதவர்கள் 
செவிலியர்கள் !

ஆறுதல் சொல்லி 
தேறுதல் தருபவர்கள் 
செவிலியர்கள் !

உடல்காயம் மட்டுமல்ல 
மனக்காயமும் ஆற்றுபவர்கள் 
செவிலியர்கள் !

மருத்துவர்கள் எள் என்றால் 
எண்ணையாய் நிற்பவர்கள்   
செவிலியர்கள் !

பொறுமையின் சின்னங்கள் 
அன்பின் அடையாளங்கள் 
செவிலியர்கள் !

ஆண் பெண் இரு பாலிலும் 
உள்ள சொக்கத் தங்கங்கள் 
செவிலியர்கள் !

கருத்துகள்