கவிதை உறவு மாத இதழின் 42 ஆம் ஆண்டு விழா புகைப்படங்கள் இனிய நண்பர் கவிஞர் நம்ம ஊர் கோபிநாத் கை வண்ணத்தில் --

கவிதை உறவு மாத இதழின் 42 ஆம் ஆண்டு விழா புகைப்படங்கள்


இனிய நண்பர் கவிஞர் நம்ம ஊர் கோபிநாத் கை வண்ணத்தில்
--

கருத்துகள்