கவிதை உறவு மாத இதழின் 42 ஆம் ஆண்டு விழா !

கவிதை உறவு மாத இதழின் 42 ஆம் ஆண்டு விழா !

கவிதை உறவு மாத இதழின் 42 ஆம் ஆண்டு விழாவில்  கவிஞர் 
இரா .இரவிக்கு  கலைமாமணி  விக்கிரமன் விருதை  . 
முனைவர் பொன்னவைக்கோ வழங்கினார்கள் .உடன் கவிதை உறவு ஆசிரியர் கலைமாமணி ஏர்வாடி எஸ் .இராதா கிருஷ்ணன்
.

கருத்துகள்