ஹைக்கூ கவிதையில் கவிஞர் இரா .இரவியின் பங்களிப்பு ! முனைவர் பா .சிங்கார வேலன் .தமிழ் உதவிப் பேராசிரியர் ,அரசு கலைக் கல்லூரி ,மேலூர்

ஹைக்கூ கவிதையில் கவிஞர் இரா .இரவியின் பங்களிப்பு ! 

முனைவர் பா .சிங்கார வேலன் .தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர் ,அரசு கலைக் கல்லூரி ,மேலூர்

கருத்துகள்