கவிபாரதி மு .வாசுகி ஆயிரம் ஹைக்கூ நூலிற்கும் , இனியவர் .வெ .இறையன்பு அவர்களின் நெஞ்சைத் தொட்டது சுட்டதும் . நூலிற்கும் எழுதிய விமர்சனம்

கவிபாரதி மு .வாசுகி  ஆயிரம்  ஹைக்கூ நூலிற்கும் , இனியவர்  .வெ .இறையன்பு அவர்களின்  நெஞ்சைத் தொட்டது சுட்டதும் . நூலிற்கும்  எழுதிய விமர்சனம்

கருத்துகள்