விடுபட்ட இதழ்களைத் தேடும் மடல் எண் 1

விடுபட்ட இதழ்களைத் தேடும் மடல் எண் 1

இதழ் பெயர்     =  தென்றல் 
ஆசிரியர் பெயர்     = கவிஞர் கண்ணதாசன் 

தமிழம் வலையில் பாதுகாக்கப்பட்டவை

4/44 (மே 31 1958),
4/46 (மே 31 1958),
4/48 (சூன் 14 1958), 
5/2 (சூன் 28 1958),
5/3 (சூலை 5 1958),
5/6 (சூலை 26 1958), என்கிற 6 தென்றல் இதழ்கள் 
படவடிவக்கோப்புகளாக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஏ3 அளவுள்ள (இரண்டு ஏ 4 அளவுள்ள) இந்த இதழ்கள்
யாரிடமாவது இருந்தால் அருள்கூர்ந்து தகவல் தரவும். 
அவற்றை படவடிவக்கோப்புகளாக்குவதுடன், அவற்றைப் 
படியெடுத்து தாங்கள் அனுப்பிய இதழ்களுடன் 
உங்களுக்கே அனுப்பி விடுகிறேன். 

அடுத்த தலைமுறைக்காகப் பாதுகாக்கும் இச்செயலுக்கு
இதழ்களை அனுப்பி உதவுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறேன்

அன்புடன் 
பொள்ளாச்சி நசன், தமிழம்.வலை (http://www.thamizham.net)

கருத்துகள்