மனத்தில் பதிந்தவர்கள் கட்டுரை படித்து விட்டு வரைந்த மடல்

பட்டிமன்றப் பேச்சாளர் ,ஆன்மிக சொற்பொழிவாளர் ,முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் திருமதி ந .செ.கி .சங்கீத்ராதா  கவிதை உறவு மாத இதழில் மனத்தில் பதிந்தவர்கள் கட்டுரை படித்து விட்டு வரைந்த   மடல் 

-- 


கருத்துகள்