காதல் நதி ! நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இளவல் ஹரிஹரன் ! அணிந்துரை கவிஞர் இரா .இரவி !

காதல்  நதி !
நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் இளவல் ஹரிஹரன் !
அணிந்துரை கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்