தொ( ல் )லைக்காட்சித் தொடர்கள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

தொ( ல் )லைக்காட்சித் தொடர்கள்  ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அன்பு நெறி அழித்து 
வம்பு வெறி வளர்க்கின்றன  
தொடர்கள் !
.

இரண்டு மனைவிகள் 
எல்லா நாயகனுக்கும் 
தொடர்கள்  !

பார்த்திடச்   சலிக்கின்றனர் 
பார்த்த முகங்களே  
தொடர்கள்  ! 

பழி தீர்க்கும் படலம் 
பயிற்றுவிககும் பள்ளி 
தொடர்கள்  !   

நல்ல செய்தி கொஞ்சம் 
கெட்ட  செய்தி அதிகம் 
தொடர்கள் !

விளைவித்தது 
குடும்பத்தில் குழப்பம் 
தொடர்கள் !

மாமியார் மருமகள் 
சண்டைப்  பயிற்சிக்கூடம் 
தொடர்கள் !

அரைத்த மாவையே அரைத்து 
அலுப்புத் தட்ட வைக்கும் 
தொடர்கள் !

வழக்கொழிந்து வருகின்றன 
வழக்கமான பணிகள் 
தொடர்கள் !

நியாயப்படுத்தி வருகின்றன 
குற்றங்களை 
தொடர்கள் !

வருகிறது எரிச்சல் 
பேசியதையேப்  பேசுகின்றன
தொடர்கள் !

பொறுமையைச்   சோதித்து 
எருமையாக்கி விடுகின்றன 
தொடர்கள் !

நிலை நிறுத்தி வருகின்றன 
பெண்ணடிமைத்தனத்தை 
தொடர்கள் !

கேப்பையில் நெய் என்கின்றன 
பார்ப்போரை முட்டாளாக்குகின்றன  
தொடர்கள் ! 
  
ஒழுக்கம் சிதைத்து 
ஒழுங்கீனம் விதைக்கின்றன 
தொடர்கள் ! 

பண்பாட்டைச் சீரழித்து 
பலவீனம் வளர்க்கின்றன 
தொடர்கள் ! 

நல்லவர்களையும் 
கெட்டவராக்குகின்றன 
தொடர்கள் ! 

கூசாமல் கலக்கின்றன  
மனசில் மாசு 
தொடர்கள் ! 

வீட்டிற்குள்  வந்து 
வேதனை தருகின்றன 
தொடர்கள் !

வீரத் தமிழர்களை 
வேடிக்கைத் தமிழராக்கின 
தொடர்கள் !

பிஞ்சு நெஞ்சங்களில் 
நஞ்சு விதைக்கின்றன  
தொடர்கள் !

நெடுந்தொடர்கள் என்று 
நெடுந்துன்பம் தருகின்றன 
தொடர்கள் !

பெண்களை  அடிமையாக்கின 
ஆண்களும்   அடிமையாகினர்  
தொடர்கள் !

வசனத்தொல்லை  மட்டுமல்ல 
விளம்பரத்  தொல்லை வேறு 
தொடர்கள் !

தயாரிப்பவர்களுக்கு இலாபம் 
பார்ப்பவர்களுக்கு நட்டம் 
தொடர்கள் !

விவேகமானவர்களையும் 
வீணாக்கி விடுகின்றன 
தொடர்கள் !


பார்ப்பவர்களுக்குக் கற்பிக்கின்றனர் 
பத்தாம் பசலித்தனம்  
தொடர்கள் !

மூடநம்பிக்கைப் பரப்பி 
முட்டாளாக்குகின்றன   
தொடர்கள் !

போராட்டம் நடத்தி இருப்பார் 
பெரியார் இருந்து இருந்தால் 
தொடர்கள் !

நெஞ்சு பொறுக்கவில்லை 
மனிதநேயர்களுக்கு 
தொடர்கள் !

முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள் 
முன்னேறும் சமுதாயம் 
தொடர்கள் !

கருத்துகள்