பட்டிமன்றம் புகைப்படங்கள் .

மதுரையில் உள்ள  காந்தியடிகள் அருங்காட்சியகத்தில் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா.மோகன் அவர்களை நடுவராகக் கொண்டு நடந்த பட்டிமன்றம் புகைப்படங்கள் .
.

கருத்துகள்