தமிழினக்காவலர் பெரிய அய்யா பா .இராமச்சந்திர ஆதித்தன் அவர்களுக்கு கவிதை அஞ்சலி !

தமிழினக்காவலர்  பெரிய அய்யா பா .இராமச்சந்திர ஆதித்தன் அவர்களுக்கு கவிதை அஞ்சலி நிகழ்வு மதுரை திருப்பரங்குன்றம் 16 கால் மண்டபத்தில் நடந்தது .

  நன்றி ! கவிஞர் சென்றாயன் !

நன்றி !காமராஜ் புகைப்படம் ,ஒளிப்பட நிறுவனம் .திருப்பரங்குன்றம்

கருத்துகள்