தமிழ்க்கூத்தன் அவர்களுக்கு இதய அஞ்சலி கூட்டம் புகைப்படங்கள்

27.1.2013 அன்று  தமிழ்க்கூத்தன்  அவர்களுக்கு
திருப்பரங்குன்றம் த  .மு .எ .க .ச .சார்பில்
நடைபெற்ற இதய அஞ்சலி கூட்டம்  புகைப்படங்கள் .

நன்றி தீக்கதிர் புகைப்படக்கலைஞர் திரு .S.M.பாண்டி

கருத்துகள்