கவிஞர் இரா .இரவி பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார் .

1. மதுரையில் கண்ணதாசன் நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற  நெல்லை ஜெயந்தாவின் வாலிப வாலி நூல் அறிமுக விழாவில் இனிய நண்பர் ,கவிஞர் நெல்லை ஜெயந்தாவை   கவிஞர் இரா .இரவி பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார் .

கருத்துகள்