ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ !     கவிஞர் இரா .இரவி !

அன்று இங்கிலாந்திடம்
இன்று உலக நாடுகளிடம்
இந்தியா !

தீமையிலும் நன்மை
தெரியவில்லை தொடர்கள்
மின்தடை !

தாலி ஆசிர்வாதம்
மணவிழாவில்
கையில் பிடித்தபடி !

வந்தது  ஒளி
மின்சாரமின்றி
மின்னல் !

கண் சிமிட்டுகின்றாள் 
வானிலிருந்து
 நட்சத்திரம் !

கருத்துகள்