மண் சிலையா ? மண் தேவதையா ? கவிஞர் இரா .இரவி !

மண் சிலையா ? மண் தேவதையா ? கவிஞர் இரா .இரவி !

மண்ணிலிருந்து கிளம்பிய தேவதையா ?
மண் என்றால் நம்ப முடிய வில்லை !

சிற்பியின் கை வண்ணத்தில் தேவதை

காண்போரின் உள்ளம் கவரும் வனப்பு !

உயிரோடு ஒரு அழகி படுத்து இருக்கிறாள் !
உற்று நோக்கினால் கவர்ந்து இழுக்கிறாள் !

செயற்கை அல்ல இந்த மண் ஓவியம் !
இயற்கை மண்ணில் பூத்த காவியம் !

அகிலத்தில் இல்லை இவளுக்கு இணையான அழகி !
அழகி அழகி பேரழகி அற்புத அழகி !

வானில் இருந்து வந்த தேவதையும் தோற்றாள் !
மண்ணில் இருந்து வந்த தேவதையின் வனப்பில் !


--

கருத்துகள்