ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ   கவிஞர் இரா .இரவி

சூரியனால் எடுத்ததை
சுத்தமாக்கி பொழிந்தது
வானம் !

எங்கு விழுவோம்
என்பது தெரியாது
மழைத்துளி !

நினைவூட்டியது
சூரியனை
சூரியகாந்தி !

கரிசல் காட்டில்
வெண்மை மலர்ச்சி
பருத்திப்பூ !

ரசிக்க
சுவாசிக்க 
மரம் !

மொழிக்கு முந்தியது
ஓசை
இசை !

இசைகளின்
தாய்
தமிழிசை !

மெய்பிக்கப்பட்ட உண்மை
சேய்கள் மற்ற மொழிகள் 
மொழிகளின் தாய் தமிழ் !

இலக்கண இலக்கியங்களின்
இனிய சுரங்கம்
தமிழ் !


லட்சங்களைத்  தாண்டும்
சொற்களின் மொத்தம்
தமிழ் !


தமிழருக்குப் புரியவில்லை
அன்னியருக்குப் புரிந்தது
முதல் மொழி தமிழ் !

கருத்துகள்