மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மகிழுங்கள் .

சுற்றுலாத்துறை  துணை இயக்குனர் ( ஒய்வு )திரு சா .சுப்ரமணியன் அவர்கள் கை வண்ணத்தில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில்  மகிழுங்கள் .
உங்கள் கருத்தை அனுப்ப திரு சா .சுப்ரமணியன்   மின்னஞ்சல் subramanian.tourism@gmail.com


http://www.youtube.com/watch?v=TXcjYEg49s4&feature=youtube_gdata_player

http://www.youtube.com/watch?v=lqklZf1WtQQ&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=tGLyoPpoS2M&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=frzEt5k2Uvs&feature=relmfu

--

கருத்துகள்