ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ                கவிஞர் இரா .இரவி

சிறந்தது
கடவுளைத்  தொழுவதை  விட
பிறர் கண்ணீர் நிறுத்துவது !

போட்டிப் போட்டு
பண்பாடு சிதைப்பு
ஊடகங்கள் !

கிராமத்தில் குற்றம்
நகரத்தில் விருது
ஆபாச நடனம் !

இறந்த பின்னும்
இறக்காமல் வாழ்கின்றது
செய்த தொண்டு !

புசிக்க மறந்தேன்
ரசிக்க   ரசிக்க 
இயற்கை அழகு !

கூடல் அங்கீகாரம்
ஊர்
கூடி
திருமணம் !

விண்ணில் அல்ல
மண்ணில் சொர்க்கம்
உணர்த்தியது பெண்மை !

என்று மாறும்
கோடிகள் பெறும் நடிகர்கள்
கொடிகள் கட்டும் ரசிகர்கள் !


கருத்துகள்