அரசியல் ! கவிஞர் இரா .இரவி

அரசியல் !                   கவிஞர் இரா .இரவி

தேவை இல்லை
நீதி நேர்மை நாணயம்
அரசியல் !

மிகவும் தேவை
நிதி ரவுடி பித்தலாட்டம்
அரசியல் !

ஏய்க்கத் தெரிந்தால்
ஏற்றம் உறுதி
அரசியல் !

கூட்டுக் கொள்ளை
கூட்டணிக்  கொள்ளை
அரசியல் !

அணியும் உடையோ வெள்ளை
அடிக்கும் பணமோ கருப்பு
அரசியல் !

சொன்னதை இல்லை என்பார்கள்
சொல்லாததைச்  சொன்னேன் என்பார்கள்
அரசியல் !

அண்ணன் தம்பி என்பார்கள்
ஆள் வைத்துக் கொல்வார்கள்
அரசியல் !

சகோதரி சகோதரன்  என்பார்கள்
சகவாசம் இல்லை என்பார்கள்
அரசியல் !

என் உயிர்த் தொண்டன் என்பார்கள்
சந்திக்க மறுப்பார்கள்
அரசியல் !

உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளை என்பார்கள்
தன் வீட்டுப் பிள்ளைகளை வளர்ப்பார்கள்
அரசியல் !

உயிர் எனக்கு துச்சம் என்பார்கள்
பிறகு அச்சம் கொல்வார்கள்
அரசியல் !

பிரித்து ஆளும் சூழ்ச்சி
நெஞ்சத்தில் நீர் வீழ்ச்சி
அரசியல் !

தேவை இல்லை படிப்பு
அவசியம் தேவை நடிப்பு
அரசியல் !

ஓடி வருவேன் என்பார்கள்
ஓடி விடுவார்கள் வென்றதும்
அரசியல் !

நன்றி மறவேன் என்பார்கள்
நன்றி என்ன ? என்பார்கள்
அரசியல் !

வந்ததுப்  பஞ்சம்
நல்லவர்களுக்கு
அரசியல் !

கூடவே  இருந்து குழிப் பறிக்கும்
குணம் கற்பிக்கும்
அரசியல் !

உள் ஒன்று வைத்து
புறம் ஒன்று பேசும்
அரசியல் !

பொது  நலம் பேசும் உதடுகள்
தன் நலம் மட்டுமே பேணும் உள்ளம்
அரசியல் !
--

கருத்துகள்