ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ             கவிஞர் இரா .இரவி

நல்ல தீனி
ஊடகங்களுக்கு
சாமியார்கள்
கூத்து !

மெய்ப்பி
த்தனர்   
கடவுள் இல்லை
சாமியார்கள் !

இலவசம் மாற்றம்
சொல் மட்டும்
விலையில்லா !

விமானிகள் வேலை நிறுத்தம்
அமைச்சர் பிடிவாதம்
பயணிகள் துன்பம் !

எந்த ஊரும்
ஈடாகவில்லை
பிறந்த மண்ணிற்கு !

தேவையற்றதை நீக்கிட
கிடைத்தது
சிலை !

கருத்துகள்