ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ                   கவிஞர் இரா .இரவி

இரும்புச் சங்கிலி இழுத்துத் தோற்றதால்
கயிற்றை இழுக்க முயலவில்லை
கோயில் யானை !

இரண்டும் மிக அவசியம்
இல்லாவிட்டால் சிரமம்
சம்சாரம் மின்சாரம் !

குளிர் பூமி ஆடை
வெப்ப பூமியில்
மட்டை விளையாட்டு (கிரிக்கெட் )


இயற்கையை அழிக்காதே
உணர்த்துகின்றது
புயல் !

மரம் வைத்தவர்
தண்ணீர்
ற்றவில்லை
அமைச்சர் !

அவமானப்படுத்துகின்றனர்
புத்தரை
புத்தபிட்சுகள் !

மேலும்
மேலும் சலுகை
வருமானம் மிக்க
காவல்துறைக்கு !

காரணம் புரியவில்லை
கவர்ச்சி நடிகைக்கு
தேசியவிருது ?

மக்கள் விருப்பம்
அனைத்துத் தொகுதியிலும்
இடைத் தேர்தல் !

விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் பலி
தேர்வடம் இரும்பில்
பகுத்தறிவு ?

கருத்துகள்