மதுரையில் எழுத்தாளர் கர்ணன் எழுதிய ,சரித்திரம் உருவாக்கிய சந்திப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா

மதுரையில் எழுத்தாளர் கர்ணன் எழுதிய ,சரித்திரம்  உருவாக்கிய சந்திப்பு நூல் வெளியீட்டு விழாவில் நூல் ஆசிரியர் கர்ணன் அவர்களுக்கு கவிஞர் இரா .இரவி பொன்னாடைப் பொத்திப் பாராட்டினார் .

கருத்துகள்