விருதுகள் வழங்கிய விழாப் புகைப்படங்கள்

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில், தமிழ்த்தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் ,தமிழ்ச்சுடர் முனைவர் நிர்மலா மோகன் அறக்கட்டளை சார்பில் விருதுகள் வழங்கிய விழாப் புகைப்படங்கள்

கருத்துகள்