கவிஞர் இரா .இரவி பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார் .

மதுரை ஆதீன மடத்தில் நடந்த பாராட்டு விழாவில், தஞ்சைத் தமிழ்ப்  பல்கலைக் கழகத்தின் துணைவேந்தர் முனைவர் .திருமலை அவர்களுக்கு, கவிஞர் இரா .இரவி பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார் .

கருத்துகள்