வண்ணத்துப் பூச்சி கவிஞர் இரா .இரவி

வண்ணத்துப்  பூச்சி    கவிஞர் இரா .இரவி

வானவில்
நகர்வலம்
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

உற்று நோக்கினால்
சுறுசுறுப்பைப் போதிக்கும்
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

கண்டால்
கவலைகள் பறந்தோடும் 
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

பார்க்கப் பார்க்கப்
பரவசம் தரும்
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

மலரில் தேன் எடுத்து
மகரந்தச் சேர்க்கை 
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

சிந்தனைச்  சிறகடிக்க
உதவிடும்  உன்னதம்
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

பறந்தாலும் அழகு
அமர்ந்தாலும் அழகு
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

காதலியை நினைவூட்டும்
காதல் பட்சி
வண்ணத்துப்  பூச்சி !

ரசிப்பது தவறில்லை
பிடிப்பது தவறு
வண்ணத்துப்  பூச்சி  !

இயற்கையிலும் அழகு
செயற்கையிலும் 
அழகு  
வண்ணத்துப்  பூச்சி  !

பட்டு மேனி
உணரலாம்
தொடாமலே
வண்ணத்துப்  பூச்சி  !

ஆறு முதல் அறுபதும்
அனைவரும் விரும்பும்
வண்ணத்துப்  பூச்சி  !

கருத்துகள்