ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

பிறந்ததும் கற்றது
நீச்சல்
மீன் !

இன்பம் துன்பம்
உணர்த்தியது
சாலை !

குடை  விரித்து
மழை நின்றதும்
காளான் !


குறைந்தது 

இறப்பு விகிதம்
ஆன்மா கதை உப்புமா
!

பயன்பட்டது மனிதனுக்கு
பறவையின் சிறகு
காது குடைய !

நேர்மறையாளனுக்கு 
இரண்டும் ஒன்று
வெற்றி தோல்வி !

வருந்தியது
வெள்ளியன்று வீதியில்
உடைந்த தேங்காய் !

மூடநம்பிக்கை
சக்கரத்தில்
வீணடிக்கும் எலுமிச்சை !

யாருக்கும்
சுடவில்லை
தீச்சட்டி !

கண்டுபிடிக்காமல்
இருந்திருக்கலாமோ ?
மின்சாரம் !

உலகின் முதன்மை
உச்சரிக்க இனிமை
தமிழ் !

அர்த்தமற்றது
உருவ பலம்
யானையின் காதில் எறும்பு
!

கருத்துகள்