உணவுத் திருவிழாவில் உணர்வுத் திருவிழாவாக கவியரங்கம் நடைப்பெற்றது

மதுரையில் நடந்த உணவுத் திருவிழாவில் உணர்வுத் திருவிழாவாக கவியரங்கம் நடைப்பெற்றது .தலைமை கவிஞர் பொற்கை பாண்டியன் உடன் கவிஞர்கள் இரா .இரவி ,அருச்சுனன் ,கா .கண்ணதாசன் கவிதை வாசித்தனர் .  

கருத்துகள்