எழுத்தாளர் ,கவிஞர் ,இணையத்தின் ஆசிரியரை சென்னை புத்தகத் திருவிழாவில் சந்தித்து மகிழுங்கள்

இனிய நண்பர், எழுத்தாளர் ,கவிஞர்  www.tamilauthors.com  இணையத்தின் ஆசிரியர்  கனடா  திரு அகில், சென்னை வந்துள்ளார் .சென்னை புத்தகத் திருவிழாவில் தொடக்கம் முதல் இறுதி நாள் வரை ,வம்சி பதிப்பகத்தின் கடை எண்கள் 313& 314  நேரடியாக சந்தித்து மகிழலாம் ,
கனடா திரு.அகில் எழுதிய கூ டுகள் சிதைந்த போது என்ற சிறுகதை தொகுப்பு நூல் .வம்சி பதிப்பகத்தின் வெளியீடாக வருகின்றது .சென்னை புத்தகத் திருவிழாவில் வாங்கி மகிழுங்கள் .வம்சி பதிப்பகத்தின் கடையில் நூல் கிடைக்கும்.
கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் தங்களைப் பற்றிய விபரங்களை http://www.tamilauthors.com/5.html  இணையத்தில் ஆவணப் படுத்த தந்து மகிழலாம். அவரது தொடர்பு மின்னஞ்சல் editor@tamilauthors.com    சென்னை செல்  எண்  8056110556

கருத்துகள்