வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் .


வித்தகக் கவிஞர் பா .விஜய் அவர்களின் உதவியாளர் கவிஞர் பா .மீனாட்சிசுந்தரம் அவர்களின் கவிதை நூல்கள் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் .

நூல் ஆசிரியர்  கவிஞர் பா .மீனாட்சிசுந்தரம்  செல் 9677007177
மின்னஞ்சல்கள்   poetmeenachisundaram@gmail.com

கருத்துகள்