மதுரையில் பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் சார்பில் நடைப்பெற்ற அன்னை சேதுமதி நினைவு பொற்கிழி வழங்கும் விழா புகைப்படங்கள் .
மதுரையில் பன்னாட்டுத் தமிழுறவு மன்றம் சார்பில் நடைப்பெற்ற அன்னை சேதுமதி நினைவு பொற்கிழி  வழங்கும் விழா புகைப்படங்கள் .

பேராசிரியர் பால சுப்பிரமணி ,இறுதியில் இன்பத்தான் ஆகியோருக்கு   பொற்கிழி வழங்கும் விழா
பெருங்கவி
க்கோ    வா ,மு .சேதுராமன் ,திருக்குறள்ச் செம்மல் மணிமொழியன் ,முனைவர் இரா .மோகன் ,கவிமுரசு வா ,மு .சே.திருவள்ளுவர் ,பேராசிரியர் வா ,மு .சே.ஆண்டவர்  ,கவிஞர் இரா .இரவி  

கருத்துகள்