ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

ஹைக்கூ   கவிஞர் இரா .இரவி

வேண்டாம் தீபாவளி
சாகவில்லை நரகாசூரன்
வாழ்கிறான் இலங்கையில்

காக்கவில்லை கடவுள்
சாலை ஓவியரை
மழை

விலைவாசி ஏற்றம்
ஏழைகள் திண்டாட்டம்
தீபாவளி

மாளிகைக் குழந்தையை
ஏக்கத்துடன் பார்த்தது
குடிசைக் குழந்தை
 
 சின்னமீன் செலவு
சுறாமீன் வரவு
அரசியல்

ஆசையால் அழிவு
தூண்டில் புழுவால்
உயிரிழந்த மீன்

தோன்றின் புகழோடு
தோன்றுக
வானவில்

கருத்துகள்