முயற்சி திருவினையாகும் பொய்த்ததோ ?கவிஞர் இரா .இரவி

முயற்சி  திருவினையாகும்
பொய்த்ததோ ?
கவிஞர் இரா .இரவி

முயற்சி  திருவினையாகும்
பொய்த்ததோ ?
ஆதவனைத் தொட்டுவிடத் 
துடிப்பது முறையோ ?


டால்பின் மீனே உன் பெயரில்
உயரம் இருப்பதால்
இந்த முயற்சியோ ? 

தன்னம்பிக்கை இருக்கலாம்
தவறு இல்லை .
மூட நம்பிக்கை
தவறு என்பதை உணர் .
ஆதவனை
த் தொடும் முயற்சியில்
மேகத்தை
த் தொட்டுவிட்டாய்

கருத்துகள்