உலக சுற்றுலா தின விழா மதுரை GRT விடுதியில் நடைப்பெற்றது .மதுரை சுற்றுலா அலுவலர் தர்மராஜ் உதவி சுற்றுலா அலுவலர்கள் இரா .இரவி ,நெல்சன்       ஆகியோர்  .        வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளை தமிழ்ப் பண்பாட்டு முறையில் சந்தனம் தந்து ,மாலையிட்டு, இனிப்பு வழங்கி வரவேற்றனர்.விழாச் சிறக்க GRT நிர்வாகம் ஒத்துழைப்பு நல்கினார்கள். 

கருத்துகள்