மதுரை வந்த வித்தகக் கவிஞர் பா .விஜய் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி வரவேற்றார் கவிஞர் இரா .இரவி

பொறியாளர் சுரேஷ் மகன் திருமண வரவேற்பிற்க்காக மதுரை வந்த வித்தகக் கவிஞர் பா .விஜய் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி  வரவேற்றார் கவிஞர் இரா .இரவி உடன் கவிஞர்கள் சந்திரன் ,குருநாதன்

கருத்துகள்