கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்


பொதிகை தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்


http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview02.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraeravi-interview03.html


கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview02.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/Eraraviinterview03.html

ஜெயா
தொலைக்காட்சியில் கவிஞர் இரா .இரவி நேர்முகம்
.
-- http://www.tamilauthors.com/video%20link/kaalimalar-01.html

http://www.tamilauthors.com/video%20link/kaalimalar-02.html

பட்டிமன்றத்தில் கவிஞர் இரா .இரவி உரை
http://www.tamilauthors.com/video%20link/eraravispeech.html
--

கருத்துகள்