செங்கொடியே அவசரப்பட்டு விட்டாய் கவிஞர் இரா .இரவிசெங்கொடியே அவசரப்பட்டு விட்டாய் கவிஞர் இரா .இரவி
செங்கொடியே தற்கொலை ஏன் ? புரிந்தாய் முத்துக்குமார் உயிர் மாய்த்தப் போது
கடிதத்தில் எழுதியதைக் கடைபிடித்து இருந்தால் ஈழத்தில் லட்சம் தமிழர்களை இழந்திருக்க மாட்டோம்
மூன்று உயிர்களைக் காக்க ஒப்பற்ற உன் உயிரை ஈந்தாய் ஏன் ? தாய்
கல் நெஞ்சக்கரர்களுக்கு உன் உயிர் பெரிதாகத் தெரியாது உயிரின் வலி புரியாது
செவிடர் காதில் ஊதிய சங்காகவே அமையும் தீர்ப்பை தீர்ப்பால் வெல்வது உறுதி தமிழர்களைக் காக்காமல் வராது எமக்கு இறுதி தவிக்கும் உயிர்களைக் காப்பதும் உறுதி சட்டம் படித்த நீயே ஏன்? தேடினாய் இறுதி சங்கடப் படுத்திவிட்டாய் நீ எங்களை
வாழ்க்கையில் போராட்டம் உண்டு பலருக்கு வாழ்க்கையே போராட்டம் நம் தமிழருக்கு
மன சாட்சி இருக்குமானால் உன் மரணம் பார்த்தே மரண தண்டனையை நிறுத்தி இருக்க வேண்டும்
பலி வாங்கத் துடிக்கும் பாதகர்களிடம் மனிதாபிமானம் எதிர்பார்ப்பது மடமை
நீதி மன்றங்களில் நீதி முழுவதும் சாக வில்லை நீதி அரசர்களில் கிருஷ்ணய்யர் போல சிலர் உண்டு
நிச்சயம் தூக்குத் தண்டனை நிறுத்தப் படும் நம்மவர் உயிர்கள் காக்கப் படும்
செங்கொடியே அவசரப்பட்டு விட்டாய் செங்கொடிகளும் வாய் திறந்து விட்டனர்
இன உணர்வு அலை அடிக்கின்றது இனி ஒருவனும்இனத்திற்கு எதிராக எதுவும் செய்ய முடியாது
பாவேந்தரின் வைர வரிகள் இன்று நாட்டில் நடைமுறையாகி வருகின்றது
இங்குள்ள தமிழர் ஒன்றாவது கண்டு ஓடி ஒளிகின்றனர் இனப் பகைவர்கள் --

கருத்துகள்