படித்ததில் பிடித்தது


ஹைக்கூ- ச.சந்திரா

உயிரிருக்கும்வரை உழைக்கும்
உன்னத ஆயுதம்
எழுதுகோல்!

விதிமுறைக்கு மட்டுமே
கட்டுப்படும் அஃறிணைப்பிறவி
திறவுகோல்!

திறப்புவிழாவின் கதாநாயகன்!
தையற்காரனின் மூலதனம்!
கத்தரிக்கோல்!

கருத்துகள்