ஈழத்து சிறுகதைகள்: ரூபம்

ஈழத்து சிறுகதைகள்: ரூபம்: "ஷோபாசக்தி இவன் வீட்டின் வாசற்படியை அடைந்த போது வீட்டின் உள்ளே தொலைக்காட்சியில் மகிந்த ராஜபக்ச உரையாற்றிக்கொண்டிருந்தார..."

கருத்துகள்