உந்தன் ஈர்ப்பு .கவிஞர் இரா .இரவி


உந்தன் ஈர்ப்பு .கவிஞர் இரா .இரவி

எந்தப் பெண் சிரிப்பைப்
பார்த்தாலும்
உந்தன் சிரிப்பின்
ஈர்ப்பு
யாரிடமும் இல்லை .
என்று அறுதியிட்டுக்
கூறுவேன்.
கோடி முகம்
பார்த்தாலும்
உன் முகம் பார்த்த
இன்பம் வருவதில்லை

கருத்துகள்