ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி


ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி

அருமை அறியாதவனிடம்
அகப்பட்டால்
வீணையும் விறகுதான்

நடிகர்களின் ஆசை
நடிகைகளையும் தொற்றியது
வாரிசு அறிமுகம்

ஒரே வரிசையில்
தமிழ் அறிஞர்களும் ஆபாச நடிகைகளும்
கலைமாமணி பட்டமளிப்பில்

வில் அம்பு
விளம்பரமோ ?
அவள் விழிகள்

கருத்துகள்