ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி


ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி


பார்க்காதவர்கள் பாருங்கள்
தேவதை
என்னவள்

நடந்து சென்றாள்
கடந்து சென்றாள்
கடத்திச்சென்றாள்

சக்தியில்
மின்சாரத்தை வென்றது
அவள் கண்சாரம்

வேண்டாம் வண்ணம்
இயற்கையாகவே சிகப்பு
அவள் இதழ்கள்

உச்சரிப்பை விட
அசைவே அழகு
அவள் இதழ்கள்

செவிகளை விட
விழிகளுக்கு இன்பம்
அவள்

ஆயிரம்
அர்த்தம் உண்டு
மவுனத்திற்கு

வருகிறது
பெரு மூச்சு
அவளை நினைத்தாலே

இன்று நினைத்தாலும்
மனதில் மகிழ்ச்சி
அவள் புன்னகை

கால்தடம் அழித்தது
கடல் அலை
உள்ளத்தின் தடம் ?

முகம் சிரித்தாலும்
அகம் அழுகின்றது
காதல் தோல்வி

சோகமான முடிவுகள்
சுகமான சுமைகள்
காதல் தோல்வி

கருத்துகள்