ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவி


ஹைக்கூ கவிஞர் இரா .இரவிதென்னைமரம் தேங்காய்
பனைமரம் நுங்கு
உழைக்காத மனிதன் ?

அகராதியில் இல்லாத சொல்
அடிக்கடிப் பயன்படுத்தும் சொல்
சும்மா
திரைஅரங்கின் பெயரால்
ஆபாசம் மறைத்தார்
சுவரொட்டி

கருத்துகள்