ஹைக்கூ ராஜபட்சே கவிஞர் இரா .இரவி


ஹைக்கூ ராஜபட்சே கவிஞர் இரா .இரவி

ஹிட்லரின் தற்கொலை
முடிவை நீயே எடு
ராஜபட்சே

மரணம் உறுதி
விரைவில் இறுதி
ராஜபட்சே

தப்புச் செய்தவன்
தப்பிக்கப் பார்க்கிறான்
ராஜபட்சே

பலநாள் கொலைகாரன்
ஒரு நாள் அகப்பட்டான்
ராஜபட்சே

கெட்டிக்காரன் புளுகு
எட்டு நாளைக்குதான்
ராஜபட்சே
வணங்கிய புத்தரும்
கைகழுவினார்
ராஜபட்சே

மொட்டைப் பிட்சுக்களால்
காக்க முடியாது உன்னை
ராஜபட்சே

எத்தனுக்கு எத்தன்
உலகில் உண்டு உணர்
ராஜபட்சே

முகத்தில் தெரியுது
மரணபயம் உனக்கு
ராஜபட்சே

வினை விதைத்தவன்
வினை அறுப்பான் உண்மை
ராஜபட்சே

கூட்டுக்களவானி பொன்சேகா
உன்னுடன் இல்லை
ராஜபட்சே

--

கருத்துகள்