ஹைக்கூ ராஜபட்சே கவிஞர் இரா .இரவி


ஹைக்கூ ராஜபட்சே .கவிஞர் இரா .இரவி

அணையப் போகும் விளக்கு
சுடர் விட்டு எரியும்
ராஜபட்சே

பாவத்தின் சம்பளம்
விரைவில் கிட்டும்
ராஜபட்சே

எத்தனைக் காலம்தான்
ஏமாற்றமுடியும்
ராஜபட்சே

பேராசை பெரும் நஷ்டம்
பொன்மொழியை மெய்ப்பித்தாய்
ராஜபட்சே

கருத்துகள்