ஈழத்து சிறுகதைகள்: அரசனின் வருகை

ஈழத்து சிறுகதைகள்: அரசனின் வருகை: "உமா வரதராஜன் மூடுண்ட அந்த நகரத்துக்கு அரசன் வரும் நாள் அண்மித்துக் கொண்டிருந்தது. யுத்தத்தில் இடிந்து போன கோயிலைக் கட்டும் ..."

கருத்துகள்