முனைவர் வெ. இறைஅன்பு இ.ஆ.ப அவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி


திருவள்ளுவரும் ,சேக்ஸ்பியரும் என்ற தலைப்பில்
இரண்டாவது முனைவர் பட்ட ஆய்விற்காக
மதுரை வந்த வனத்துறை செயலர்
முனைவர் வெ. இறைஅன்பு இ.ஆ.
அவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்