ஹைக்கூ

ஓராயிரம் பொருள் கிடைக்கும்
உற்று நோக்கினால்
படைப்பதற்கு
!- கவிஞர்.இரா.இரவி
http://hemajillary.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

கருத்துகள்