மதுரையில் பாராட்டு விழா

மதுரை மண்ணின் மைந்தன் ரோபோ சங்கருக்கு
நடந்த பாராட்டு விழாவில் கவிஞர் இரா .இரவி
பொன்னாடைப் போர்த்திப் பாராட்டினார் .
உடன் திரு வி .என் .சிதம்பரம் திரு வேலாயுதம்
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e5ce97f7733ea5&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_gkl41h0o2&zw

கருத்துகள்