மதுரையில் நடந்த நேதாஜி பிறந்த நாள் விழாவில் கவிஞர் இரா இரவி கவிதை பாடினார் .

மதுரையில் நடந்த நேதாஜி பிறந்த நாள் விழாவில்
கவிஞர் இரா இரவி கவிதை பாடினார் .
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e1e44d7831b8ba&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gk3qbsh81&zwhttps://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e1e44d7831b8ba&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_gk3qbuh12&zwhttps://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12e1e44d7831b8ba&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_gk3qbx2u3&zw

கருத்துகள்